top of page
tieterapiaan-3 (1).jpg

Löydä tiesi perheterapiaan

Perheterapiassa edistetään perheen hyvinvointia kehittämällä perheen vuorovaikutustapoja, käsittelemällä perheen kohtaamia kriisejä tai ratkomalla lastenkasvatuksen ja vanhemmuuden haasteita.

Perheterapia soveltuu muun muassa...

Perheterapia on...

Vuorovaikutuksen ja kommunikaation työstäminen
 

Perheterapia pyrkii vaikuttamaan perheen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja toimintatapoihin.

Perheeseen vaikuttavat kriisit, muutokset ja vaikeat ajat
 

Perheterapiasta saa tukea ja keinoja käsitellä perhettä kohtaava kriisi, kuten ero, sairastuminen, läheisen kuolema tai muu mullistava muutos.

Lastenkasvatuksen ja vanhemmuuden haasteet
 

Perheterapia tarjoaa tukea haasteisiin iittyen mm. lapsen käytöshäiriöihin, murrosikään tai vanhempien eriäviin näkemyksiin kasvatuksen suhteen.

Perheterapia on koko perheen tarpeet huomioiva terapiamuoto

Perheterapiassa käsitellään ja muovataan perheen sisäistä vuorovaikutusta terapeutin tuella. Terapian tavoitteena on löytää perheen hyvinvointia lisääviä voimavaroja sekä positiivista muutosta tukevia uusia toimintatapoja.

Perheterapiaa voidaan hyödyntää monessa haastavaksi koetussa tilanteessa liittyen esimerkiksi vanhemmuuteen, uusperheisiin, lapsen tai nuoren kehitykseen, vuorovaikutukseen tai perheen kohtaamaan kriisiin. Sitä voidaan käyttää myös muita hoitomuotoja tukevana terapiana, tai yksilöterapian rinnalla.

Perheterapiaan voi hakeutua aina, kun perheessä koetaan hyvinvointia haittaavaa henkistä kuormitusta.

tieterapiaan-4.jpg

Katso lyhyt kuvaus perheterapiasta

Palvelupolku
tieterapiaan-2.jpg

Näin pääset perheterapiaan

Tee ajanvaraus alla olevalla lomakkeella ja me huolehdimme, että pääset oikealla vastaanotolle perheterapian aloittamista varten.

Jos olet kiinnostunut palvelupolun vaiheista tai haluat kuvauksen siitä mitä tapahtuu ajanvarauksen jälkeen, tästä löydät lisätietoa.

Kelan tuki

Perheterapia voidaan toteuttaa Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana 16-67- vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi.

 

Huomioi, että hakijan perheenjäsenet voivat kuitenkin olla minkä ikäisiä tahansa.

Varaa aika vastaanotolle

Olemme yhteydessä ja teemme sinulle ajanvarauksen mahdollisimman pian.

Varaa aika
bottom of page