top of page
Image by Dim Hou

Perheterapiasta tukea kriiseihin

Perheterapia auttaa käsittelemään perhettä koskettavia kriisejä, kuten ero, sairastuminen, läheisen kuolema tai muu mullistava muutos.

Perheterapia on...

Perheterapia on...

Kestävään muutokseen tähtäävää

Perheterapia pyrkii vaikuttamaan perheen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja toimintatapoihin.

Kaikkien tarpeet huomioivaa

Perheterapiassa huomioidaan kaikkien perheenjäsenten tunteet, toiveet, kokemukset ja huolet.

Perhekäsitykseltään laajakatseista

Perhe voi tarkoittaa monenlaisia kokoonpanoja, esimerkiksi eri osoitteita asuvia, isovanhempia tai uusioperheitä.

Perheterapia on koko perheen tarpeet huomioiva terapiamuoto

Perheterapian tavoitteena on löytää perheen hyvinvointia lisääviä voimavaroja sekä positiivista muutosta tukevia uusia toimintatapoja.

Perheterapiaa voidaan hyödyntää monessa haastavaksi koetussa tilanteessa liittyen esimerkiksi perheen kohtaamaan kriisiin. Sitä voidaan käyttää myös muita hoitomuotoja tukevana terapiana, tai yksilöterapian rinnalla.

 

Perheterapiaan voi hakeutua aina, kun perheessä koetaan hyvinvointia haittaavaa henkistä kuormitusta.

tieterapiaan-4.jpg
Palvelupolku

Katso lyhyt kuvaus perheterapiasta

tieterapiaan-2.jpg

Näin pääset perheterapiaan

Tee ajanvaraus alla olevalla lomakkeella ja me huolehdimme, että pääset oikealla vastaanotolle perheterapian aloittamista varten.

Jos olet kiinnostunut palvelupolun vaiheista tai haluat kuvauksen siitä mitä tapahtuu ajanvarauksen jälkeen, tästä löydät lisätietoa.

Kelan tuki

Perheterapia voidaan toteuttaa Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana 16-67- vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi.

 

Huomioi, että hakijan perheenjäsenet voivat kuitenkin olla minkä ikäisiä tahansa.

Varaa aika vastaanotolle

Olemme yhteydessä ja teemme sinulle ajanvarauksen mahdollisimman pian.

Varaa aika
Varaa aika
bottom of page