top of page
tieterapiaan-3 (1).jpg

Löydä tiesi perheterapiaan

Tarjoamme koko polun tilanteen kartoittamisesta perheterapiaan

- myös sairauskuluvakuutus asiakkaille

Perheterapia on...

Kestävään muutokseen tähtäävää

Perheterapia pyrkii vaikuttamaan perheen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja toimintatapoihin.

Kaikkien tarpeet huomioivaa

Perheterapiassa huomioidaan kaikkien perheenjäsenten tunteet, toiveet, kokemukset ja huolet.

Perhekäsitykseltään laajakatseista

Perhe voi tarkoittaa monenlaisia kokoonpanoja, esimerkiksi eri osoitteita asuvia, isovanhempia tai uusioperheitä.

Millaisiin tilanteisiin perheterapia soveltuu?

Katso lyhyt kuvaus perheterapiasta

Vuorovaikutuksen ja kommunikaation työstäminen

Kartoitetaan perheen voimavaroja ja vahvuuksia mahdollistaen uusia tapoja toimia ja keskustella. Tavoitteena kuormituksen vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Perheeseen vaikuttavat kriisit, muutokset ja vaikeat ajat

Perheterapiasta tukea ja keinoja käsitellä perhettä kohtaava kriisi, kuten ero, sairastuminen, läheisen kuolema tai muu mullistava muutos.

Lasten kasvuun, kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvät haasteet

Keinoja pärjätä perheen arkea kuormittavissa tilanteissa, liittyen mm. lapsen käytöshäiriöihin, murrosikään tai vanhempien eriäviin näkemyksiin kasvatuksen suhteen.

Perheterapia on koko perheen tarpeet huomioiva terapiamuoto

Perheterapiassa käsitellään ja muovataan perheen sisäistä vuorovaikutusta terapeutin tuella. Terapian tavoitteena on löytää perheen hyvinvointia lisääviä voimavaroja sekä positiivista muutosta tukevia uusia toimintatapoja.

Perheterapiaa voidaan hyödyntää monessa haastavaksi koetussa tilanteessa liittyen esimerkiksi vanhemmuuteen, uusperheisiin, lapsen tai nuoren kehitykseen, vuorovaikutukseen tai perheen kohtaamaan kriisiin. Sitä voidaan käyttää myös muita hoitomuotoja tukevana terapiana, tai yksilöterapian rinnalla.

Perheterapiaan voi hakeutua aina, kun perheessä koetaan hyvinvointia haittaavaa henkistä kuormitusta.

tieterapiaan-4.jpg

Kenelle perheterapiaa?

Tulimme yhdessä vastaanotolle. Lapseni sai toiset aikuiset korvat ja silmät asialleen. Keskusteluyhteytemme palautui ja opin ymmärtämään lastani paremmin. "

Vaihtoehtona yksilöpsykoterapialle

Henkilön kokemat mielenterveyden häiriöt vaikuttavat koko perheeseen, joten tilannetta on hyvä tarkastella kokonaisvaltaisesti monesta näkökulmasta ja osallistuttaa lähiverkosto hoitoon.

Erityislasten vanhemmille

16-67- vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi, perheterapia voidaan toteuttaa Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Hakijan perheenjäsenet voivat kuitenkin olla minkä ikäisiä tahansa.

Äkillisten kriisien tai pitkäaikaisten ongelmien hoitoon 

Perheterapiaa voidaan käyttää tuloksellisena hoitomuotona mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen ja ahdistuksen, hoidossa.

Palvelupolku

Aloita valitsemalla perheterapiapolkusi

tieterapiaan-2.jpg

Minulla on B-lausunto
perheterapiaa varten

1

Varaa ensin aika terapeutin tutustumiskäynnille.

2

Löydettyäsi sopivan terapeutin itsellesi, toimita kuntoutuspsykoterapiahakemus B-lausunto liitteenä Kelaan.

3

Saatuasi myönteisen päätöksen kuntoutuspsykoterapiasta, terapia voi alkaa.

Minulla ei ole B-lausuntoa
perheterapiaa varten

1

Varaa ensin aika psykiatrin vastaanotolle.

Mikäli sinulla ei ole aiempia mielenterveyden hoitoja, 3 kuukauden mittainen arviointijakso käynnistyy.

 

Arviointijakso palvelussamme sisältää yleensä 2 käyntiä psykiatrin vastaanotolla ja arvion terapian tarpeesta sekä tutustumiskäynnit 1-3 terapeutin vastaanotolla.

2

Löydettyäsi sopivan terapeutin itsellesi, toimita kuntoutuspsykoterapiahakemus B-lausunto liitteenä Kelaan.

3

Saatuasi myönteisen päätöksen kuntoutuspsykoterapiasta, terapia voi alkaa.

Hakeudun perheterapiaan omakustanteisesti

1

Varaa aika terapeutin vastaanotolle.

Varaa aika vastaanotolle

Olemme yhteydessä ja teemme sinulle ajanvarauksen mahdollisimman pian.

Varaa aika

Minulla on yksityinen sairauskuluvakuutus

1

Otamme vastaan vakuutusyhtiön asiakkaita.

 

Varaa aika terapeutin tai psykiatrin vastaanotolle.

bottom of page