top of page

Työntekijämme

Alla voit tutustua Tie terapiaan -palvelun ammattilaisiin.

Vastaanottomme sijaitsevat Helsingin Kampissa ja Vantaan Tikkurilassa, mutta tarvittaessa käynnit voidaan toteuttaa myös etänä. Huomaathan, että emme tarjoa yksilöpsykoterapiaa.

 

Tie terapiaan on Suomen Kotilääkäripalvelu Oy:n tuottama palvelu. Olemme 17 vuotta vanha suomalainen perheyritys, joka on tuottanut mielenterveyspalveluita jo yli 10 vuoden ajan.  Potilastietojärjestelmänä käytämme kotimaista Diariumia, joka on rekisteröity Valviran A-luokkaan. 

DSC01130.JPG

Jari Kansanniva

Jari on Valviran laillistama psykoterapeutti. Hänellä on noin 30 vuoden kokemus psykiatrian eri aloilta ja tuntumaa erilaisiin asiakasryhmiin niin erikoissairaanhoidon kuin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluidenkin piiristä.

 

Peruskoulutukseltaan Jari on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä psykoterapeutti.

 

Työuransa aikana Jari on opiskellut useampia eri lähestymistapoja terapiatyöhönsä. Ne mahdollistavat asiakkaan tarpeiden sekä toiveiden kuuntelemisen ammatillisten tekijöiden puitteissa. Perheterapiassa Jari huomioi yksilön lisäksi asiakkaan perheen, läheiset, parisuhteen sekä asiakkaalle merkityksellisen muun sosiaalisen verkoston.

 

Avoin keskustelu ja asiakkaan tarpeiden mukaisen keskusteluyhteyden luominen ovat ensisijaisen tärkeitä Jarille. Kieli, kielellinen kulttuuri ja sanojen merkityksellisyys ovat tekijöitä, joihin hän pyrkii erityisesti kiinnittämään huomiota ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

"Meillä kaikilla on erilaisia tarpeita ja toiveita siitä, miten haasteellisia asioita sekä vaikeita kokemuksia lähestytään. Yhdessä toisiimme tutustumalla pääsemme lisäämään ymmärrystämme ja etsimään parhaat mahdolliset menetelmät auttaaksemme vaikeiden tilanteiden ja kokemusten voittamisessa."

noavatar.png

Katja Hakasaari

Katja on vaativan erityistason psykoterapeutti, jonka pääasiallinen suuntautuminen on perheterapia. Hän on toiminut perheterapeuttina yli 10 vuoden ajan niin perheneuvolassa, lastensuojelussa kuin yksityisenä palveluntarjoajanakin.

Peruskoulutukseltaan Katja on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja sekä kätilö.

Katjan osaaminen painottuu vuorovaikutusprosessien tutkimiseen ja hoitamiseen. Erityistä kokemusta hänellä on ihmissuhdeongelmien, parisuhdekriisien tai avioeron, riippuvuusongelmien, vanhemmuuden ja perhesuhteiden sekä raskauteen ja synnytykseen liittyvien pelkojen ja lapsettomuuden hoitamisesta.

 

Työssään Katja pyrkii ymmärtämään suhteiden vastavuoroisuuksia ja merkityksiä ja auttamaan ja tukemaan asiakasta terapiakontekstin avulla. Hän suhtautuu terapiaan muutosprosessina, jossa mieli hahmottuu ja jäsentyy yhteistyösuhteessa.

"Jokainen meistä tarvitsee toista siihen, jotta oppisi paremmin ymmärtämään itseään. Jokainen kohtaaminen, jossa ihmisten väliin syntyy ymmärrystä, vie meitä kaikkia joillain tavoin eteenpäin. Luottamuksen syntymiseen tarvitaan yhteyttä - kokemusta siitä, että jakaminen voi olla riittävän turvallista sekä merkityksellistä."

DSC01235.JPG

Riikka Kiviharju

Riikka on psykiatrimme, joka vastaa uusien asiakkaiden arviointijaksoista. Hän on tehnyt uraa psykiatrian alalla 14 vuoden ajan ja tekee päivittäin töitä perheiden parissa.

 

Peruskoulutukseltaan Riikka on lääkäri, ja hänen erikoisalaansa on nuorisopsykiatria.

 

Päivittäisessä työssään Riikalle erityisen tärkeää on, että asiakas perheineen tulee vastaanotolla kohdatuksi lämpimästi ja kokee tulleensa ymmärretyksi jo asiakkuuden ensimetreiltä asti.

bottom of page