top of page
tieterapiaan-3 (1).jpg

Kelan tukema perheterapia

Tarjoamme koko polun tilanteen kartoittamisesta ja palvelutarpeen arviosta varsinaiseen terapiaan. Kelan kriteerien täyttyessä perheterapia voidaan toteuttaa Kelan korvaamana, jolloin maksat käynneistä vain omavastuuosuuden.

Perheterapia on...

Kestävään muutokseen tähtäävää

Perheterapia pyrkii vaikuttamaan perheen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja toimintatapoihin.

Kaikkien tarpeet huomioivaa

Perheterapiassa huomioidaan kaikkien perheenjäsenten tunteet, toiveet, kokemukset ja huolet.

Perhekäsitykseltään laajakatseista

Perhe voi tarkoittaa monenlaisia kokoonpanoja, esimerkiksi eri osoitteita asuvia, isovanhempia tai uusioperheitä.

Katso lyhyt kuvaus perheterapiasta

tieterapiaan-1.jpg

Millaisiin tilanteisiin perheterapia soveltuu?

Vuorovaikutuksen ja kommunikaation työstäminen

Kartoitetaan perheen voimavaroja ja vahvuuksia mahdollistaen uusia tapoja toimia ja keskustella. Tavoitteena kuormituksen vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Perheeseen vaikuttavat kriisit

Perheterapiasta tukea ja keinoja käsitellä perhettä kohtaava kriisi, kuten ero, sairastuminen, läheisen kuolema tai muu mullistava muutos.

Lasten kasvuun, kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvät haasteet

Keinoja pärjätä perheen arkea kuormittavissa tilanteissa, liittyen mm. lapsen käytöshäiriöihin, murrosikään tai vanhempien eriäviin näkemyksiin kasvatuksen suhteen.

Perheterapia on koko perheen tarpeet huomioiva terapiamuoto

Perheterapiassa käsitellään ja muovataan perheen sisäistä vuorovaikutusta terapeutin tuella. Terapian tavoitteena on löytää perheen hyvinvointia lisääviä voimavaroja sekä positiivista muutosta tukevia uusia toimintatapoja.

Perheterapiaa voidaan hyödyntää monessa haastavaksi koetussa tilanteessa liittyen esimerkiksi vanhemmuuteen, uusperheisiin, lapsen tai nuoren kehitykseen, vuorovaikutukseen tai perheen kohtaamaan kriisiin. Sitä voidaan käyttää myös muita hoitomuotoja tukevana terapiana, tai yksilöterapian rinnalla.

Perheterapiaan voi hakeutua aina, kun perheessä koetaan hyvinvointia haittaavaa henkistä kuormitusta.

tieterapiaan-4.jpg

Kenelle perheterapiaa?

"Tulimme yhdessä vastaanotolle. Lapseni sai toiset aikuiset korvat ja silmät asialleen. Keskusteluyhteytemme palautui ja opin ymmärtämään lastani paremmin."

Vaihtoehtona yksilöpsykoterapialle

Henkilön kokemat mielenterveyden häiriöt vaikuttavat koko perheeseen, joten tilannetta on hyvä tarkastella kokonaisvaltaisesti monesta näkökulmasta ja osallistuttaa lähiverkosto hoitoon.

Hakijan täytyy olla 16-67-vuotias

16-67- vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi, perheterapia voidaan toteuttaa Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Hakijan perheenjäsenet voivat kuitenkin olla minkä ikäisiä tahansa.

Mielenterveyden häiriöistä kärsiville

Perheterapiaa voidaan käyttää tuloksellisena hoitomuotona mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen ja ahdistuksen, hoidossa.

Palvelupolku

Aloita valitsemalla perheterapiapolkusi

tieterapiaan-2.jpg

Minulla on B-lausunto
perheterapiaa varten.

1

Varaa ensin aika terapeutin tutustumiskäynnille.

2

Löydettyäsi sopivan terapeutin itsellesi, toimita kuntoutuspsykoterapiahakemus B-lausunto liitteenä Kelaan.

3

Saatuasi myönteisen päätöksen kuntoutuspsykoterapiasta, terapia voi alkaa.

Minulla ei ole B-lausuntoa

perheterapiaa varten.

1

Varaa ensin aika psykiatrin vastaanotolle.

Mikäli sinulla ei ole aiempia mielenterveyden hoitoja, 3 kuukauden mittainen arviointijakso käynnistyy.

 

Arviointijakso palvelussamme sisältää yleensä 2 käyntiä psykiatrin vastaanotolla ja arvion terapian tarpeesta sekä tutustumiskäynnit 1-3 terapeutin vastaanotolla.

2

Löydettyäsi sopivan terapeutin itsellesi, toimita kuntoutuspsykoterapiahakemus B-lausunto liitteenä Kelaan.

3

Saatuasi myönteisen päätöksen kuntoutuspsykoterapiasta, terapia voi alkaa.

Varaa aika vastaanotolle

Valitse joko terapeutin tutustumiskäynti tai psykiatrin vastaanotto riippuen tarpeestasi, ja anna yhteystietosi – olemme yhteydessä ja teemme sinulle ajanvarauksen puhelimitse.

Varaa aika
bottom of page